Програма атестаційного екзамену - 2022

Представляємо програму атестаційного екзамену за освітньо-професійними програмами

«БУДІВЕЛЬНІ ТА ДОРОЖНІ МАШИНИ І УСТАТКУВАННЯ»,
«ЕКСПЛУАТАЦІЯ, ВИПРОБУВАННЯ ТА СЕРВІС МАШИН»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Також у системі Moodle-НТУ створено відповідний курс, до якого будуть підключені студенти, допущені до екзамену.

ДМ-СМ_Програма_АЕ_бак 2022.pdf