Наукова робота

Історія наукової діяльності кафедри

1967—1992 рр 

Основним напрямом наукової роботи кафедри з моменту її заснування було виконання досліджень у рамках багатопланової теми — «Підвищення довговічності та ефективності використання дорожніх машин» (науковий керівник — канд. техн. наук, професор М.О. Білякович). 

Основні з них:


Співробітники працювали над удосконаленням методів технічної експлуатації комплекту машин для швидкісного будівництва автомобільних доріг та злітно-посадкових смуг аеродромів (науковий керівник — канд. техн. наук, професор М.О. Білякович).

19722012 рр 

Науковці кафедри дорожніх машин проводили та проводять роботи щодо збереження і регенерації матеріальних, паливних і енергетичних ресурсів. Зокрема, було виготовлено нестандартне устаткування для асфальтобетонного заводу, що дозволяє здійснювати регенерацію старого асфальтобетону без зміни технологічного процесу підприємства (наукові керівники — канд. техн. наук, доцент A.Л. Зайченко, доцент В.Г. Ткаченко). За результатами проведених досліджень підготували та захистили кандидатські дисертації асистент В.О. Забродкін, старші наукові співробітники С.О. Краснослободцев, О.І. Макарчук.

Після приходу на кафедру в 1972р. докт. техн. наук, професора О.Г. Маєвського сформувався новий напрям наукової діяльності — дослідження гусеничного та рейко-крокуючого ходового обладнання важких землерийних машин масою до 2500 т та продуктивністю до 5250 м3/год, що поступово став авторитетною та добре знаною в країні наукової школою. За результатами виконаних досліджень написана монографія, захищені кандидатські дисертації Є.В. Високовичем, Г.І. Гончаренком та Ю.А. Макієм.

19822024 рр 

У науковій школі «Дослідження та створення інноваційних землерийних машин безперервної дії» під керівництвом доктора техн. наук, професора В.Д. Мусійка виконуються роботи за напрямами:

Співробітники кафедри є постійними учасниками міжнародних, республіканських та відомчих наукових конгресів, виставок, симпозиумів та конференцій.

У червні 2000 р. співробітники кафедри професор В.Д. Мусійко та старший науковий співробітник Ю.Б. Лейченко у складі делегації України представляли свої розробки зі створення комплексу землерийних машин для швидкісного безпідйомного капітального ремонту магістральних нафтопроводів на XVI Всесвітньому нафтовому конгресі у Калгарі (Канада), де незалежні американські експерти визнали їх такими, що випереджають рівень своїх світових аналогів на 15–20 років.

Викладачі кафедри брали участь у виставках, які проводилися у Києві— «Нафта і газ» та «Енергетика. Електротехніка. Енергоефективність», Міжнародному форумі економічної співпраці «Україна і світ. Партнерство в ім’я злагоди та розвитку».

Співробітники кафедри, професор В.Д.Мусійко та старший науковий співробітник А.Б. Коваль, у складі делегацій України представляли результати своєї роботи зі створення новітньої землерийної техніки для будівництва і ремонту магістральних трубопроводів на Міжнародній виставці «Ганновер-Мессе» (Німеччина) у квітні 2001р., на Регіональній нафтовій конференції та Міжнародній виставці у м.Шанхай (Китай) у вересні 2002 р., а також на Міжнародному енергетичному форумі в м.Київ у вересні 2006 р.

Розробки кафедри реалізовано у конструкціях машин, що пройшли державні приймальні випробування та виготовляються серійно ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (м.Харків), Крюківським вагонобудівним заводом (м.Кременчук) та іншими підприємствами. Створені машини застосовуються під час виконання капітального ремонту магістральних трубопроводів у компаніях «Придніпровські магістральні нафтопроводи» ВАТ «Укртранснафта», ДК «Укртрансгаз» (Україна).

В цілому за участю співробітників кафедри створено близько 30 нових землерийних та дорожніх машин, конструкції яких захищені патентами на винаходи не тільки в Україні, а і у США, Канаді, Росії, Угорщині, країнах Євросоюзу.

Співробітники кафедри є авторами більш 200 авторських свідотств та патентів на винаходи. Зокрема, науковці кафедри тричі ставали переможцями республіканських конкурсів "Винахід року" в абсолютній номінації (2005, 2011, 2014 роки).

Запровадження результатів досліджень у промисловість дозволяє за короткі терміни виконувати великі обсяги робіт із капітального ремонту магістральних трубопроводів та сприяє виходу України на міжнародні ринки із сучасною наукомісткою продукцією і технологією.

Кафедра веде підготовку аспірантів за спеціальністю "Галузеве машинобудування".

Науково-методичні праці

Основні підсумки наукової і навчально-методичної роботи висвітлені у наукових працях, підготовлених співробітниками кафедри.


Монографії:Підручники:


Навчальні посібники:


Довідкові видання: