Наукова робота

Історія

Основним напрямом наукової роботи кафедри з моменту її заснування є дослідження у межах багатопланової теми — «Підвищення довговічності та ефективності використання дорожніх машин» (науковий керівник — канд. техн. наук, професор М.О. Білякович).

Співробітники працювали над проблемами:

 • підвищення зносостійкості робочих органів машин для земляних робіт із використанням полімерних матеріалів (канд. техн. наук, доцент І.П. Головач),

 • полегшення запуску двигунів внутрішнього згоряння в зимовий період (канд. техн. наук, доцент А.Л. Зайченко),

 • розробка обладнання для нанесення ліній безпеки на автомобільних дорогах (канд. техн. наук, доцент М.Л. Барабаш),

 • розробка заходів із запобігання самозайманню породних відвалів вугільних шахт (канд. техн. наук, доцент І.П. Головач).


Протягом п’яти років кафедра працювала над удосконаленням методів технічної експлуатації комплекту машин для швидкісного будівництва автомобільних доріг, який використовувало Міністерство транспортного будівництва СРСР під час спорудження злітно-посадкової смуги аеропорту м.Сімферополя (науковий керівник — канд. техн. наук, професор М.О. Білякович).

Науковці кафедри дорожніх машин проводили та проводять роботи щодо збереження і регенерації матеріальних, паливних і енергетичних ресурсів. Зокрема, виготовлено нестандартне устаткування для асфальтобетонного заводу, яке дозволяє здійснювати регенерацію старого асфальтобетону без зміни технологічного процесу підприємства (наукові керівники — канд. техн. наук, доцент A.Л. Зайченко, доцент В.Г. Ткаченко). За результатами проведених досліджень підготували та захистили кандидатські дисертації асистент В.О. Забродкін, старші наукові співробітники С.О. Краснослободцев, О.І. Макарчук.

Після приходу на кафедру в 1972р. докт. техн. наук, професора О.Г. Маєвського сформувався новий напрям наукової діяльності — дослідження гусеничного та рейко-крокуючого ходового обладнання важких землерийних машин масою до 2500 т та продуктивністю до 5250 м3/год, що поступово став авторитетною та добре знаною в країні наукової школою. За результатами виконаних досліджень написана монографія, захищені кандидатські дисертації Є.В. Високовичем, Г.І. Гончаренком та Ю.А. Макієм.

У науковій школі «Дослідження та створення інноваційних землерийних машин безперервної дії» під керівництвом доктора техн. наук, професора В.Д. Мусійка виконуються роботи за напрямами.

 • розробка конструктивних рішень землерийних машин комплексу швидкісного, безпідйомного капітального ремонту магістральних трубопроводів;

 • дослідження параметрів робочого обладнання машини для засипання ґрунту під трубопровід і ущільнення його під трубою;

 • визначення та розробка технічних рішень підвищення продуктивності ланцюгових робочих органів машин відкриття трубопроводів та зниження навантаженості їх приводів;

 • вибір і обґрунтування раціональних типів, основних параметрів, можливостей уніфікації робочих органів траншейних машин та створення систем автоматичного керування їх робочими процесами;

 • розробка методик дослідження робочих процесів дорожніх і землерийних машин, що базуються на традиційних та прогресивних способах взаємодії з робочим середовищем шляхом створення безківшевих роторних робочих органів землерийних машин;

 • експериментальні дослідження моделей робочих органів землерийних машин та процесів їх взаємодії із робочим середовищем шляхом фізико-математичного моделювання.

У червні 2000 р. співробітники кафедри професор В.Д. Мусійко та старший науковий співробітник Ю.Б. Лейченко у складі делегації України представляли свої розробки зі створення комплексу землерийних машин для швидкісного безпідйомного капітального ремонту магістральних нафтопроводів на XVI Всесвітньому нафтовому конгресі у Калгарі (Канада), де незалежні американські експерти визнали їх такими, що випереджають рівень своїх світових аналогів на 15–20 років.

Викладачі кафедри брали участь у виставках, які проводилися у Києві— «Нафта і газ» та «Енергетика. Електротехніка. Енергоефективність», Міжнародному форумі економічної співпраці «Україна і світ. Партнерство в ім’я злагоди та розвитку».

Співробітники кафедри, професор В.Д.Мусійко та старший науковий співробітник А.Б. Коваль, у складі делегацій України представляли результати своєї роботи зі створення новітньої землерийної техніки для будівництва і ремонту магістральних трубопроводів на Міжнародній виставці «Ганновер-Мессе» (Німеччина) у квітні 2001р., на Регіональній нафтовій конференції та Міжнародній виставці у м.Шанхай (Китай) у вересні 2002 р., а також на Міжнародному енергетичному форумі в м.Київ у вересні 2006 р.

Багато розробок кафедри реалізовано у конструкціях машин, що пройшли державні приймальні випробування та виготовляються серійно ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (м.Харків), Кіровським машинобудівним заводом (м.Санкт-Петербург), Київським заводом «Будшляхмаш», Крюківським вагонобудівним заводом (м.Кременчук) та іншими підприємствами. Створені машини застосовуються під час виконання капітального ремонту магістральних трубопроводів у компаніях «Придніпровські магістральні нафтопроводи» ВАТ «Укртранснафта», ДК «Укртрансгаз» (Україна), ВАТ «Уралтрансгаз» РАТ «Газпром» (Росія).

В цілому за участю співробітників кафедри створено близько 30 нових землерийних та дорожніх машин, конструкції яких захищені патентами на винаходи не тільки в Україні, а і у США, Канаді, Росії, Угорщині, країнах Євросоюзу.

Запровадження результатів досліджень у промисловість дозволяє за короткі терміни виконувати великі обсяги робіт із капітального ремонту магістральних трубопроводів та сприяє виходу України на міжнародні ринки із сучасною наукомісткою продукцією і технологією.

Наукові праці

Основні підсумки наукової і навчально-методичної роботи висвітлені у наукових працях, підготовлених співробітниками кафедри.


Монографії:

 • «Теория и расчет гусеничного движителя землеройных машин» (М.Г. Домбровський, О.Г. Маєвський, І.М. Гомозов, В.М. Гіліс, 1970),

 • «Агрегатный ремонт дорожных машин» (М.О.Беспалов,М.О. Білякович,Г.Д.Романюк,Б.В. Шелюбський, 1984),

 • «Аналіз робочих процесів та оптимізація гальмівних систем автобусів» (В.А. Дем’янюк, 2013),

 • «Теорія та створення інноваційних землерийних машин безперервної дії» (В.Д.Мусійко, 2017).

Підручник «Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів» (С.К. Полянський, М.О. Білякович, 2003; виданий у трьох частинах — у 2010, 2011, 2013р.).


Навчальні посібники:

 • «Диагностирование дорожных машин» (М.О. Білякович, 1988),

 • «Введение в AutoCAD» (у двох книгах, А.І. Лантух-Лященко, Є.В. Високович, 1996),

 • «Механізація дорожнього будівництва» (Ю.А. Макій, В.Г. Ткаченко, Д.В.Зеркалов, 2003),

 • «Екскаватори поздовжнього копання» (В.Д.Мусійко, 2008),

 • «Автомобільні дороги: будівництво, ремонт, машини та механізми для виконання робіт» (Л.А. Хмара, О.С. Шипілов, В.Д. Мусійко, М.П. Кузьмінець, 2011),

 • «Проектування приводів машин» (В.П. Клюс, М.О. Білякович, С.О .Кудря, 2011),

 • «Дорожні машини. Ч. ІІ: Машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг» (Л.А. Хмара, О.С. Шипілов, В.Д. Мусійко, М.П. Кузьмінець, 2013).


Довідкові видання:

 • · «Справочник по техническому обслуживанию автомобилей» (Я.І. Несвітський, Б.В. Левінсон, М.О. Білякович та ін., 1968),

 • · «Техническая эксплуатация автомобильного транспорта» (М.Н. Бідняк, І.А. Луйк, М.О. Білякович та ін., 1979),

 • · «Справочник инженера-механика» (Б.В. Шелюбський, В.Г. Ткаченко, 1980).