Матеріально-технічна база

ЛАБОРАТОРІЇ

Кафедра має належно оснащену лабораторну базу, що об’єднує навчальні лабораторії: 


ПОЛІГОН

Інструментальні випробування проводяться на полігоні, який створено зусиллями викладачів та інженерно-технічних працівників кафедри, а саме: старшого викладача Е.М. Зогара, доцентів Ю.М. Варфоломєєва, Г.І. Гончаренка, А.Б. Коваля, інженерів В.В. Луценка, В.І. Бережнюка, Л.А. Зайченка.

На полігоні за активної участі доцентів А.Л. Зайченка та В.Г Ткаченка, завідувача лабораторії В.І. Бережнюка, інженера В.М. Тютіна здійснено масштабну реконструкцію. 

Побудовано ангар для дорожньо-будівельної техніки та навчальні приміщення, поповнився машинний парк. 

Сьогодні він представлений комплексом сучасних споруд та серійними зразками дорожньо-будівельної техніки: від мініекскаватора «Борекс» до екскаватора сучасної модифікації «АТЕК-999».
На робочому майданчику полігона виконуються експериментальні випробування дослідно-промислових зразків нової техніки та змінного обладнання машин транспортного будівництва, проводяться лабораторні та практичні заняття, навчальні практики студентів. На території полігону знаходиться лабораторія фізико-математичного моделювання робочих процесів землерийних машин безперервної дії. Лабораторія оснащенасучасним дослідницьким обладнанням та вимірювальною технікою.

Результати випробувань робочого обладнання землерийних машин, створеного за участю працівників кафедри та студентів. використано в конструкціях 17 типів новітніх машин і обладнання, що працюють, в тому числі, як мехаьронні системи.

Новизна переважної більшості створених конструкцій машин та обладнання захищена патентами на винаходи в Україні та в інших країнах світу.

ФіЛІЇ

Кафедра має в своєму складі навчально-науковий центр "НТУ-Zeppelin-Caterpillar" (США) та філію на базі підприємства Constraction Machinery представництва в Україні британської компанії JCB

Ці підрозділи оснащені найсучаснішими машинами, дослідницьким та діагностувальним обладнанням кращих світових фірм. 

Студенти виконують в них лабораторні і практичні заняття, проходять практики. 

Багато студентів залишаються працювати після закінчення університету у зазначених підрозділах.