Історія кафедри

Кафедра інженерії машин транспортного будівництва (до 2022 року кафедра дорожніх машин) створена в 1967 р. у результаті реформування кафедри організації і механізації дорожнього будівництва інституту. 

На момент заснування на кафедрі працювали доценти І.К. Даценко, М.Л. Барабаш, І.Л. Едельман, І.І. Чистюхін, старший викладач В.В. Фере, асистенти І.П. Головач, А.Л. Зайченко.Завідувачем кафедри було обрано кандидата технічних наук, доцента Івана Костянтиновича Даценко (1918–1999) — учасника Великої Вітчизняної війни, захисника блокадного Ленінграда. З 1945 р. його життєвий шлях пов’язаний з Київським автомобільно-дорожнім інститутом, освіту в якому він закінчив у 1947 р. У 1953 р. Іван Костянтинович захистив кандидатську дисертацію. Працював на посадах асистента, доцента, проректора з навчальної роботи. Бойові подвиги та трудові здобутки І.К. Даценко відзначені орденами «Знак Пошани», Вітчизняної війни II ст. та сімома медалями.

Протягом 1975–1979 рр. завідувачем кафедри працював доктор технічних наук, професор Олександр Григорович Маєвський — випускник КАДІ 1950 р., відомий вчений в галузі важкого машинобудування. У 1958 р. він захистив кандидатську, а в 1972 р.— докторську дисертації. Упродовж 1979–1992рр. проф. О.Г. Маєвський працював професором кафедри.

Роботу кафедри з моменту її створення забезпечували висококваліфіковані фахівці. Серед них фахівці-виробничники: заслужений будівельник Грузинської РСР доцент О.Ф. Пєхотін; головний інженер тресту «Союзекскавація» доцент О.О. Чернегов; завідувач відділу Державного науково-дослідного інституту «ДерждорНДІ», кандидат технічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України О.І. Макарчук.


З метою впровадження в навчальний процес новітніх досягнень науки і техніки кафедра запрошувала для викладання окремих дисциплін видатних учених та провідних спеціалістів галузі. Серед них доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР В.М. Владимиров – заступник директора Українського науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроект».

У 1979–2015 роках на посаді завідувача кафедри працював кандидат технічних наук, професор Микола Олексійович Білякович, Заслужений працівник народної освіти України, дійсний член Транспортної Академії України.

Після реорганізації 2001 р. до складу кафедри дорожніх машин увійшла секція «Деталі машин» кафедри опору матеріалів і машинознавства. Раніше ця секція функціонувала як кафедра теорії механізмів та деталей машин. З 1950 р. її очолював кандидат технічних наук, доцент М.С. Кролевець, потім — доктори технічних наук, професори М.І. Хрисанов та І.П. Горобець.

На кафедрі працювали доценти Є.Б. Віткуп, B.C. Сологуб, В.О. Іродов, В.А. Шевчук, П.Я. Токін, В.М. Опарін, В.П. Сидоренко, М.В. Половко, Г.Ф. Литовченко, О.О. Бузикін, асистенти О.М. Тихонравов, В.К. Кожушко, Р.Г. Павлюк.

З 1983 року в складі кафедри почала функціонувати науково-дослідна лабораторія фізико-математичного моделювання робочих процесів землерийних та дорожніх машин.

З 2015 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Володимир Данилович Мусійко, академік Транспортної та Підйомно-транспортної Академій України.


Сьогодні у складі кафедри функціонує філія, організована на базі підприємства «Construction Machinery ltd.» — представництва британської машинобудівної компанії JCB в Україні — однієї з найвідоміших у світі, що постачає свою продукцію до більш ніж 150 країн. 

Сьогодні у складі кафедри функціонує філія, організована на базі підприємства «Construction Machinery ltd.» — представництва британської машинобудівної компанії JCB в Україні — однієї з найвідоміших у світі, що постачає свою продукцію до більш ніж 150 країн.  

Лабораторні та практичні заняття, які проводяться зі студентами на філії, із використанням найновіших моделей дорожньо-будівельної техніки, сприяють підвищенню якості підготовки фахівців-механіків, рівень підготовки яких відповідає вимогам сьогодення.

З жовтня 2018 року в університеті працює «Навчальний та науковий центр дорожніх машин «НТУ–Zeppelin-Caterpillar», обладнаний сучасною дорожньо-будівельною технікою компанії Caterpillar, вимірювальним та діагностувальним обладнанням кращих світових зразків.